LEGWAN

Przychodnia Weterynaryjna

 

Kardiologia


usg1

W naszej przychodni istnieje możliwość wykonania pełnego badania kardiologicznego.
Na takie badanie należy się umawiać do Pani dr n.wet. Pauliny Nieśpielak, która specjalizuje się w kardiologii psów i kotów.

EKG

Jest to badanie nieinwazyjne pozwalające na wstępną ocenę pracy serca.
Należy jednak pamiętać, że badanie to ma ograniczoną wartość diagnostyczną i raczej potwierdza obecność nieprawidłowości niż je wyklucza.
Niektóre rodzaje nieprawidłowości są widoczne tylko w zapisie EKG:
- zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu (bloki przewodzenia)
- nadmierna czynność elektryczna serca powodująca niemiarową jego pracę
- zaburzenia repolaryzacji komór serca mogące wskazywać na jego przeciążenie lub niedokrwienie.
Pacjent nie zawsze odczuwa zaburzenia rejestrowane w EKG, choć niektóre z nich mogą być groźne.

ECHO serca

Jest badaniem nieodzownym do podjęcia jakiegokolwiek leczenia kardiologicznego.Dzięki niemu możliwe staje się określenie struktury serca i funkcji zastawek, zaburzeń kurczliwości ściany, przecieków, fal zwrotnych, frakcji wyrzutowej i wielu innych parametrów.
Standardowe badanie echokardiograficzne przeprowadzane jest bez farmakologicznego uspokajania.
Jeżeli zwierzę ma gęstą sierść konieczne jest jej ogolenie w okolicy serca.

USG dopplerowskie

Służy do oceny przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Wykorzystuje się tu fakt zmiany długości fali odbitej od przedmiotu, który zbliża się lub oddala od głowicy. W przypadku USG takim przedmiotem są krwinki czerwone. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową, można wykreślić kierunek i sposób przepływu krwi. Mierząc obszar zmiany barwy, jego kolor i nasycenie, dowiadujemy się np., że: jest nieszczelna zastawka mitralna w sercu; w aorcie znajduje się skrzeplina, która zaburza przepływ krwi, przewód Bottala jest drożny. 

Jak do nas trafić


Przychodnia Weterynaryjna Legwan

Al. Wiśniowa 33
Wrocław 53-137

Telefon

71 33 700 60

Email

lecznica@legwan-wet.pl

Godziny przyjęć

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 20:00
Sobota: 10:00 - 15:00